Velkommen til PIL - Private barnehager i Lier

Foreningens formål: Vi skal være en interesseorganisasjon for private

medlemsbarnehager i Lier. Foreningen skal jobbe for å samle alle private barnehager i et fellesskap. Gjennom samarbeid med kommunen skal vi jobbe for likebehandling å

samle sektoren til beste for alle barn i Lier.


Foreningen for Private barnehager i Lier representerer pr i dag 19 private barnehager og sees på som en positiv ressurs i miljøet.Vi jobber blant annet med:

- Kvalitet og innhold i barnehagene

- Økonomi, kommunalt tilskudd

- Profilering

- Kompetanseheving

- Dialog med lokale politikere


"Med fokus på fremtiden"

Forening for private barnehager i Lier Tlf: 32 24 38 50